Fermo

RISTORANTE GIAPPONESE TOKYO

Profilo

  • ristorante giapponese
  • ristorante sushi
  • hosomaki
  • inari
  • temaki
  • uramaki
  • oshizushi
  • chirashizushi

Torna su